Den otevřených dveří

29. 3. 2017

Vešli jsme otevřenými dveřmi PRECIOSY ORNELY v Desné

PRECIOSA ORNELA letos slaví 170. výročí zahájení výroby skla v Desné. 

... a stálo to za to! Ohřáli jsme se v hutích, nořili ruce do sudů plných perliček, obdivovali mistry skláře v akci a cítili hrdost sklářského řemesla.

V sobotu 17. června naplnili desenské a polubenské sklárny PRECIOSY ORNELY nejen fandové skla a turisté, ale i samotní zaměstnanci celé PRECIOSY s rodinami a přáteli. Výrobní prostory totiž nejsou zdaleka volně přístupné každému, kdo pracuje v PRECIOSE.

Den otevřených dveří proto byl jedinečnou příležitostí projít se po dlouhé cestě české perličky z pece přes tažení a sekání trubiček až po finální kulacení a třídění. Návštěvníci si mohli prohlédnout, jak se brousí lustrové ověsy i výrobu unikátních sklovin nejmodernější technologií. Nebylo jich málo, leckde bylo nutné čekat i frontu.

Zhlédněte video ze Dne otevřených dveří

Reportáž z oslavy 170. výročí skláren v Desné - GENUS PLUS TÝDEN

Provoz Polubný

Historie - tradiční ruční sklářská výroba lustrových ověsů, laboratorního a dekorativního skla, i nejžhavější současnost – nejmodernější technologii tavení skla na speciálních agregátech, vyrábějících unikátní skloviny a produkty z nich. Nejrůznější způsoby broušení, řezání, matování a leštění skla. Neopakovatelné prostředí, kde cinká čerstvě vytažené horké sklo, sálá teplo z pecí a voní spálené dřevo.

Trasa Polubný

Provoz Perlovka – výroba skleněných perliček

Zhruba od poloviny 19. století se v Desné průmyslově vyrábějí skleněné perličky, technologicky i vzhledově jedinečné skleněné bižuterní komponenty. Návštěvníci mohli shlédnout kompletní výrobní cyklus od tažení skleněných trubiček přes sekání a kulacení po třídění a finální balení pro další zpracování.

Trasa Perlovka

DoD-Desna-PE8B9710 DoD-Desna-PE8B9124 DoD-Desna-PE8B9283
Během dopoledne prošly sklárnami
asi dva tisíce lidí.
Příprava ingotu pro vytažení trubičky. Barevná radost láká k doteku.
DoD-Desna-PE8B9415 DoD-Desna-PE8B9730 DoD-Desna-PE8B9775
A někde bylo možné práci skláře
poznat na vlastní kůži.
Dílničky pro šikovné ruce. Prohlídka s průvodci v historických
kostýmech probíhala V Riedlově hrobce

Tradiční způsob ručního tažení skleněných trubiček pro výrobu perliček zajímal návštěvníky snad nejvíce. Hosté měli možnost spatřit, jak vznikne hvězdička uvnitř perličky PRECIOSA korneliánu hvězdy. Zážitek byl umocněn i péčí nepřehlédnutelných průvodců a sdílných zaměstnanců daných provozů, kteří návštěvníkům ochotně odpovídali na množství zvídavých otázek.

Sobotní den vám zpříjemnil také doprovodný program v areálu PRECIOSY ORNELY v Desné a v jeho blízkém okolí.

 

  • doprovodný programdoprovodný programRiedlova hrobka – prohlídka s průvodci v historických kostýmech
     

 

  • doprovodný programRiedlova vila – představení nové expozice, prohlídka vily s průvodcem, tvůrčí dílna
  • kulturní dům Sklář – DS Vojan Mladá Haluz – divadelní představení pro děti „Ať žijí duchové“

 

  • doprovodný programStarokatolický kostel Nanebevzetí Páně –  možnost prohlídky - Sbor dobrovolných muzikantů - jarní muzicírování

 

 

Den otevřených dveří se konal v rámci oslav 170. výročí zahájení výroby skla v Desné. Další příležitostí, kdy oslavit toto výročí, bude i výstava „Sklo z Desné – Design Desná“ od 7. prosince 2017 do 1. dubna 2018 v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.